Betrokkenheid & nazorg

BETROKKENHEID
Het contact, betrokkenheid en de samenwerking met de ouders/verzorgers is belangrijk voor zowel de jongere als het Break Through team, omdat het de hulp aan de jongere ten goede zal komen. Daarom wordt er gezinscoaching aangeboden en zal er gekeken worden wat de ouders kunnen doen ter ondersteuning in het leerproces van de jongere, wat een bijdrage zal leveren aan een blijvend positief effect.

NAZORG
Nazorg is een belangrijk onderdeel ter voorkoming van teloorgang van positieve effecten. Binnen het traject worden de vrijdagen benut om stappen te zetten richting werk/school. Ook wordt gekeken naar het netwerk waar de jongere uit komt om te zien waar mogelijkheden zijn om een goed vangnet te creƫren bij vrienden/familie andere welzijnsinstellingen. Is na het traject nog meer ondersteuning nodig? Check Break Out: individuele coaching/zorg op maat.