Missie en visie

VISIE
Wij geloven dat jongeren waardevol zijn en werkelijke betrokkenheid nodig hebben. Wij geloven dat elke jongere genoeg potentieel heeft en daarom positief kan veranderen. Wij geloven dat er voor elke jongere hoop en toekomstperspectief is en daarom behandelen we jongeren niet naar hun verleden maar naar hun toekomst!

MISSIE
De missie van BREAK Adventure is om Zeeuwse, maar in het bijzonder de Walcherse jongeren tussen de 13 en 23 jaar op weg te helpen naar een hoopvolle toekomst! BREAK Adventure creëert daarom een ontmoetingsplek om hen een vangnet te kunnen bieden en hen op een laagdrempelige manier aan zich te verbinden.
We hebben speciale aandacht voor jongeren, tussen de 15 en 23 jaar, die door moeilijke omstandigheden, motivatieproblemen en/of risicogedrag op school (dreigen) vast lopen of vroegtijdig school hebben verlaten en in de bijstand (dreigen te) komen. We gaan met hen een intensiever traject in zodat ze weer gemotiveerd aan de slag gaan of uitzicht komt in de situatie.

WAARDEN
Eén van de belangrijkste waarden zijn: naastenliefde of wel het omzien naar de mensen/jongeren (in nood). Tijd en echte aandacht, maar ook eerlijkheid, openheid, respect en acceptatie zijn belangrijke waarden voor de trainingstrajecten van BREAK Adventure.

We werken vanuit een stimulerende, ondersteunende en empathische benadering. Dat geeft de vrijheid om te experimenteren, te leren en te falen/slagen om vervolgens het weer opnieuw te proberen. Jongeren hebben binnen BREAK Adventure het recht om goede informatie te krijgen zodat goede en gezonde keuzes gemaakt kunnen worden. Deze belangrijke elementen kunnen een goede bijdrage leveren in de hulp aan jongeren!