ANBI GEGEVENS

Naam
Stichting Break Adventure

RSIN / fiscaalnummer
8577 93 597

Contactgegevens
Stichting Break Adventure
Sportlaan 14
4332 TM  Middelburg

Doelstelling
http://www.breakadventure.nl/over-ons/missie-en-visie/

Stichtingsbestuur
J.C. Wolthers - voorzitter
A.M. de Pagter - secretaris
A.M. van Garderen - penningmeester

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.