ANBI GEGEVENS

Naam
Stichting Break Adventure

RSIN / fiscaalnummer
8577 93 597

Contactgegevens
Stichting Break Adventure
Begonialaan 18
4356 JA Oostkapelle

Doelstelling
http://www.breakadventure.nl/over-ons/missie-en-visie/

Stichtingsbestuur
J.P. de Ridder - voorzitter
J. Vos - secretaris
J. Boone - penningmeester

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.