Vrijwilligers

Vanaf het eerste uur is naast de geboden hulp door professionals, de inzet van vrijwilligers verweven in Break Adventure.

De kracht van de inzet van (jong)volwassen vrijwilligers bij Break Adventure is dat zij zich duurzaam verbinden aan de jongeren. Zij kunnen bij uitstek de mensen zijn die jongeren veel aspecten van het ‘gewone leven’ voorleven. Het is ons verlangen dat het contact voortduurt na uitstroom, daar waar onze professionals zich (gedeeltelijk) terug trekken. Jongeren leren op deze manier zelfstandigheid vanuit verbondenheid met anderen.