Ons team

René en Emma de Pagter zijn de initiatiefnemers van stichting Break Adventure. Beiden hebben een passie voor jongeren en zijn samen al meer dan 17 jaar op vrijwillige basis actief in het jongerenwerk. Ze organiseerden reizen voor jongeren naar ontwikkelingslanden, hebben nieuwe werkmethodes binnen het jeugdwerk opgezet en een sportproject in de Stromenwijk (Middelburg) gelanceerd. Hier sport een team jongeren nu nog steeds maandelijks met kinderen deze wijk.

Onze ervaring is dat er in de adolescentie periode heel wat op de jongeren afkomt. Ze zijn in deze vormingsperiode kwetsbaar. Helaas kan een jongere door welke situatie dan ook teleurgesteld, misleid, verwond of gedemotiveerd raken. Ons verlangen is dat de jongeren weer gemotiveerd aan de slag gaan en er uitzicht komt in hun situatie! Door middel van de activiteiten van Break Adventure willen we deze jongeren hierbij (intensief) begeleiden.

Het kernteam bestaat uit de volgende personen:

  • Emma de Pagter (SPH)
  • René de Pagter (defensie achtergrond, praktisch en technisch)
  • Adam van Asperen (professioneel instructeur outdoor)
  • Judy Rijnhout (MWD, relatie- en gezinstherapeut, lid NVRG/SKJ)
  • Etienne Keijts (HBO communicatie)
  • René van der Maas (gezinscoach/ bewegings-agoog)

Binnen het team zijn mensen betrokken die beschikken over concrete en praktische vaardigheden om taken en activiteiten op een verantwoorde wijze uit te voeren, maar ook mensen die vaardigheden bezitten op sociaal emotioneel gebied en daarmee in staat zijn om het veranderingsproces in gang te zetten.