Inhoud en methode

De methode ‘Ervarend Leren’ is de fundatie onder de activiteiten van Break Through. Dat wil zeggen ‘leren door te doen’ aan de hand van aangeboden opdrachten of van praktijk (situaties) van deelnemers. Na deze ervaring komt de jongere door middel van reflectie en (groeps)gesprekken tot bepaalde inzichten. Deze methode is gebaseerd op het model van David Kolb. Het gaat ervan uit dat een effectief leerproces 4 fasen omvat: concrete ervaringen opdoen (voelen), reflectie (waarnemen), begripsvorming (denken) en actief experimenteren (doen).

Vaardigheden die centraal staan zijn:

  • Communicatie
  • Respect
  • Discipline
  • Omgaan met conflicten
  • Samenwerken
  • Opkomen voor jezelf

Deze vaardigheden hebben alles te maken met de uitdagingen van het alledaagse leven zoals het aangaan van relaties, werken/school, probleemgedrag, risicogedrag (sexualiteit, drugs, alcohol, media). Daarom zullen deze vaardigheden continue getraind worden.

We werken in het traject met drie fasen.

  • De eerste fase is gericht op de jongere als persoon, wie ben ik, wat heeft mij gevormd en wordt aandacht gegeven aan de basisvaardigheden. In deze fase gaan we een midweek naar de Ardennen.
  • De tweede fase is gericht op de jongere en zijn omgeving. De omgeving/het gezin wordt er bij betrokken. Er wordt georiënteerd op school en werk.
  • De derde fase is gericht op de jongere en zijn toekomst. De meeste middagen worden besteed aan werk georiënteerde activiteiten, maar ook contacten met school/jobcoach, etc.