Financiële verantwoording

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de stichting. Het bestuur heeft hier een ING rekening voor geopend. Middels de jaarrekening die op deze website zal worden gepubliceerd zijn de inkomsten en uitgaven inzichtelijk.

De financiering van de BREAK Through trajecten loopt via Inkoop Jeugd Zeeland. Daarnaast is BREAK Adventure afhankelijk van giften om noodzakelijke investeringen in materiaal en huisvesting te bekostigen. Deze giften worden geworven via deze website en door middel van publicaties via verschillende kanalen.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die hiervoor geen inkomsten ontvangen.