Aanmelden

Aanmelden voor de BREAK Through?
Vul dan het contactformulier in en wij nemen contact met jou op.

Procedure
Na het eerste contactmoment volgt een intakegesprek met de jongere (en ouder(s)/verzorger(s)/begeleider(s) bij een minderjarige).
Hierna evalueren wij het gesprek binnen het team en beslissen we of de jongere wel of niet deel kan nemen. Dit koppelen we terug, ongeacht de uitkomst.